KarlsfältKarlsfält 3:2

Fastigheten köptes från Skottorp och Vrångarps Gård 1912 av Carl Johansson som varit i Australien, han köpte 60 tld och byggde hus. Viktor Nelson blev nästa ägare, han flyttade till Skummeslövsstrand och sålde gården till Hjalmar Kristiansson. 1963 blev Astrid och Nils Pålsson från Småryd nya ägare när Hjalmar Kristiansson m familj flyttade till Svenstad.

Martin Pålsson, 19620210 övertog gården 1995, Astrid och Nils flyttade till Rose Hill som inköptes 1983

Släktgård i 2 generationer

Sammanslagningar/Avstyckningar:
Karlsfält 1:1 och Karlsfält 2:1 köptes 1963. Senare köptes Karlsfält 3:2, Rosehill 1:1 och 2:1.

Historia:
Smedjeån fick fast fåra 1921.
 
Martin Pålsson äger även Rosehill, Björkelund, Johns farm och Hallsjögård.

 

Uppdaterad 20190317

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: