Sjögården

Sjögården 1:1, Rostorp 1:6

1937 Alfred Nilsson och Edit flyttade från Yllevad. När Edit dog blev Erik ägare. Sjögården arrenderades ut till Agne Johansson som köpte gården efter några år. Viola och Lennart Johansson äger nu fastigheten 

Viola och Lennart Johansson 1986
Barn: Majvi 1978, Katrin 1981, Patrik 1984.

mer text senare.

Släktgård i 2 generationer

Sammanslagningar/Avstyckningar:
Tillköp av mark från grannfastigheten Rostorp 1:8 år 1973.
Fastighetsbeteckningen var tidigare Vrångarp 1:1.

 

 

Uppdaterad 20190317

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: