Björkelund

    

Björkelund-Sunnantorp, Veka 2:2

1920 Carl Nilsson köpte Sunnantorp tillsammans med Sofia och Martin Nilsson
bygger manbyggnad.

1922 tappade Sofia en fotogenlykta och manbyggnaden brann ned.

1927 återuppbyggdes manbyggnaden då Gottfrid och Carolina Carlsson lämnade arrendet av      Klockaregården i Hasslöv och flyttade hit.
Då hade Gottfrids bror Manfred byggt ny manbyggnad.

1941 flyttar Gottfrid och Carolina Carlsson till Rostorp.

1941 Deras son Gösta och hans hustru Allie övertar Björkelund.
1949  gräver man ut till källare med pannrum, badrum, tvättstuga mm. under boningshuset. 1941 -1994 äger Allie och Gösta Carlson Björkelund. Två generationer. Barnen Karin, Carl-Gustaf och Ingrid ändrar sina efternamn till Knutsson efter sin far Knut Gösta. 

1994 köper Marie och Martin Pålsson Björkelund.

1998 Mattias Pålsson styckar av tomt, köper och renoverar byggnaderna 

2006 Peter och Maria Ohlsén köper den avstyckade tomten och byggnaderna på Björkelund. 

 

 


   Flygfoto okänt årtal

Uppdaterad 20190317

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: