Björkelund

e    

Björkelund-Sunnantorp, Veka 2:2

1920 Carl Nilsson köpte Sunnantorp tillsammans med Sofia och Martin Nilsson
bygger manbyggnad.

1922 tappade Sofia en fotogenlykta och manbyggnaden brann ned.

1927 återuppbyggdes manbyggnaden då Gottfrid och Carolina Carlsson lämnade
arrendet av Klockaregården i Hasslöv och flyttade hit.
Då hade Gottfrids bror Manfred byggt ny manbyggnad.

1941 flyttar Gottfrid och Carolina Carlsson till en villa öster om Rostorps gård.

1941 Deras son Gösta och hans hustru Allie övertar Björkelund.
1949  gräver man ut till källare med pannrum, badrum, tvättstuga mm.
under boningshuset.
1941-1994 äger Allie och Gösta Carlson Björkelund.
Två generationer.
Barnen Karin, Carl-Gustaf och Ingrid ändrar sina efternamn till Knutsson
efter sin far Knut Gösta Carlson 

1994 köper Marie och Martin Pålsson Björkelund.

1998 Mattias Pålsson styckar av tomt, köper och renoverar byggnaderna 

2006 Peter och Maria Ohlsén köper den avstyckade tomten och byggnaderna på Björkelund. 


   Flygfoto okänt årtal

Uppdaterad 20200113

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: