Björkelund

    

Björkelund-Sunnantorp, Veka 2:2

1920 Carl Nilsson köpte Sunnantorp tillsammans med Sofia och Martin Nilsson
bygger manbyggnad.

1922 tappade Sofia en fotogenlykta och manbyggnaden brann ned.

1927 återuppbyggdes manbyggnaden då Gottfrid och Carolina lämnade arrendet av      Klockaregården i Hasslöv och flyttade hit.
Då hade Gottfrids bror Manfred byggt ny manbyggnad.

1941 flyttar Gottfrid och Carolina till Rostorp.

19?? Deras son Gösta och hans hustru Allie övertar Björkelund.
Deras barn Karin, Carl-Gustaf och Ingrid tar efternamnet Knutsson efter Knut Gösta.

1994 köper Marie och Martin Pålsson Björkelund.

1998 Mattias Pålsson köper och renoverar byggnaderna 

2006 Peter och Maria Ohlsén köper Björkelund 

Uppdaterad 20190115

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: