Fastigheter

  Klicka på bilderna här under så kommer du till resp. fastighet

  

            Björkelund                             Bäckagård   

   
             Hallsjögård                           Johns Farm 

     
                 Karlsfält                               Karlshem

   
              Lassagård                          Lilla Skottorp   

   
              Lindesfält                                Nyhem           
  
          Palnasbygget                                 Rosehill            

 
             Sjögården                             Slätten         

   
              Smedjan                              Smedjebron   

   
       Nya Smedjehuset                Vekadal                                            

    
               Vekagården                        Vekanäbb

   
                Vekatorp                  Östergård  (fd Grönaberg)                                                           Mangårdsbyggnad från 1860

Ladugård från 1961 AnnaStina Joakim byggt ny villa.

     

 

 

Uppdaterad 20200113

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: