Fastigheter

Tänkte visa några gamla foton och nämna något om gårdarna och folket i byn Veka,
som jag växte upp i. 
De flesta torpen som har funnits i Veka och omgivningen, har legat under Skottorps säteri. Förutom att betala arrende så skulle ett antal dagsverken (specifierade i arrendekontrakten) utföras på säteriet.

Byn Veka gränsar i öster till Ränneslövs fälad i Ränneslövs socken.
Ett antal torp friköptes och bebyggdes under åren 1910-1922.
Flera gårdar hade fastighetsbeteckning: Vrångarp XXXX.

Exempel ur arrendekontrakt:

Arrendatorn är skyldig
a) att vid skalljagt utgöra årligen, i fall så påfordras, Två mansdagsverken på egen kost efter        budning,
b) att ofördröjligen enligt meddelad föreskrift fortskaffa från Gårdskontoret utgående
    bud inom godset,
c) att mot kontant betalning, om jag så fordrar, vid Skottorps Gård årligen utgöra
    följande arbetsskyldigheter:
    Trettiofem fullgoda karledagsverken och Femtio fullgoda qvinsdagsverken, allt på egen kost.
    I betalning erhåller arrendatorn under juni, juli, augusti för mansdagsverke 2 kr,
    qvinsdagsverke 1.25 kr.  April, Maj, Sept. 1.50, resp 1 kr.
    Under övriga månader: 1 kr, resp 80 öre.

     Arrendekontraktet för detta torp löper under 18 års tid från mars 1892 till mars 1910.

     Avgiften är 2.250 kronor årligen för 74 tunnland.

  Klicka på bilderna här under så kommer du till resp.fastighet

  

            Björkelund                             Bäckagård   

  
             Hallsjögård                           Johns Farm 

   
                 Karlsfält                               Karlshem

   
              Lassagård                          Lilla Skottorp   

   
              Lindesfält                                Nyhem           
  
          Palnasbygget                                 Rosehill            

 
             Sjögården                             Slätten         

   
              Smedjan                              Smedjebron   

   
       Nya Smedjehuset                Vekadal                                            

    
               Vekagården                        Vekanäbb

   
                Vekatorp                  Östergård  (fd Grönaberg)

                                                                            

 

Uppdaterad 20190317

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: