Fastigheter

   
            Björkelund                             Bäckagård   
   
             Johns Farm                             Karlsfält

   
              Lassagård                            Lindesfält   

   
               Nyhem                             Palnasbygget

   
               Rosehill                             Sjögården

   
               Slätten                              Smedjebron

   
                Vekadal                           Vekagården   

   
              Vekanäbb                            Vekatorp       

   
              Östergård                     Carlsfrid (Mellantorp)                               

 

Uppdaterad 20181009

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Loket1