Maskiner


Foto: Gösta Carlson

Detta är första gången tröskverket är i bruk, det inköptes 1934.
Tröskning hos Gottfrid Carlsson på Björkelund med det nya tröskverket
som kom att kallas  "Vekatröskan". 


  Efter avslutat arbete tar tröskfolket i Veka en välförtjänt paus.
  Fotot från 1955-1956.


 Manfred Karlsson o Erik Nilsson lastar gödselspridaren på Björkelund.
 Foto Gösta Carlson.


  Gunne Hansson från Skottorp har kört sin sista mjölkarunda i Veka och Ränneslövs fälad.
  Sedan dess hämtas mjölken med tankbil. 

 

Hemsidan är under uppbyggnad.

Fler foton och mera text kommer att fyllas på.

 

Uppdaterad 20181009

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Loket1