Maskiner


Foto: Gösta Carlson

Detta är första gången tröskverket är i bruk, det inköptes 1934.
Tröskning hos min Farfar Gottfrid Carlsson på Björkelund med det nya tröskverket
som kom att kallas  "Vekatröskan". Senare blev tröskverket kompletterat
med sädfläkt och en starkare traktor.
Ture Olsson Rännenäs övertog senare tröskverket som var i drift in på 1960-talet,
då skördetröskorna tog över.  Efter avslutat arbete tar tröskfolket i Veka en välförtjänt paus.
  Personerna som betjänade tröskan:Gösta John Nilsson Stjärnhem, Ture Olsson Rännenäs,
  Gunnar Karlsson Heden,Tore Nilsson Bondåkra, Kurt Jönsson Östergård, Torsten Jönsson Östergård.
  Fotot från 1955-1956.   Skördetröska på Gamla Skottorp på 1930-talet.  Kornet tröskas av Gösta Carlson 19090613 på Björkelund.                     Foto C-G  Min Far Gösta Carlson pressar kornhalm.                                              Foto C-G   Gösta Carlson Björkelund sätter potatis.                                            Foto C-G


 

 


  Vekagården harpar potatis intill potatiskällaren.                  Foto ur Göstas album


   
    Potatissortering i liten skala.                                                          Foto C-G   Gösta Carlson får hjälp av sitt barnbarn att sortera och harpa potatis på logen. Foto C-G.  Bertil Persson plockar potatis på Björkelund,tömning i storlådor. Foto C-G.


  Paus i potatisplockningen
  Greta Carlsson 19160312, Gösta Carlson 19090613, Bertil Persson 1948.  På potatisupptagaren på Björkelund,
  Gösta Carlson 19090613, Yngve Persson, 19111006 Stomgården?        Foto C-G   Spridning av kalk. Yngve Nilsson Ränneslöv.                                     Foto C-G


  Här sprids kalk.                                                                             Foto C-G

   Manfred Karlsson Hasslöv o Erik Nilsson Sjögården lastar gödselspridaren på Björkelund.
  Foto: Gösta Carlson.   Åke Nilsson 1910 hämtar korna för mjölkning Johansgård Södra Skogaby       Foto C-G.  Gunne Hansson från Skottorp har övertagit Hugo Nilssons mjölkrunda,
  här har han kört sin sista tur i Veka by och Ränneslövs fälad. 
  Sedan dess hämtas mjölken med tankbil.


   
    Potatisupptagning med enradig Ekengårdare på Vekagården.
    I Dextan Gunnar Gullander, På upptagaren okänd kvinna, på traktorn framför upptagaren,
    Carl-Gustaf Knutsson. Foto: Gösta Carlson.


 
  Päreharpa troligen tillverkad av Erlandsson, Nya Smedjehuset.


 
   Balar som jag ska plasta hos Ingrid och Leif Nilsson på Johansgård i södra Skogaby.


Sida 2

  Hemsidan är under uppbyggnad och kompletteras efterhand,
  det kan finnas faktafel i texterna. 
  Släktforskning är ingen exakt vetenskap.

Uppdaterad 20210121

LÄNKAR

 

WEBBKAMERA

2 hektar Halland

/la-lm.jpg

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden:

cgknut@gmail.com