Karlshem


 Mellantorp

  Detta är ett foto av en gåramålning.                                    

  Gårdens namn ändras senare till Karlshem.

  Förste brukaren var Mats i Veka.

  Nästa brukare var  Tegelmästare Roth, därefter Jöns Johansson Böcker.

  1872 tog sonen Nils Chr Jönsson över.

  1882 byggde NCJ om gården som bestod av 80 tld god jord,arrendet var 1000 kr/år.

  1916 friköpte NCJ gården för 87 000kr.
  Sonen Carl och Augusta köpte gården för samma summa.

  1941 Erik Larsson köper gården som läggs till Vekagården.
  NCJ och Johanna Kristina får 12 barn, två gånger tvillingar och en gång trillingar.

 


  Mellantorp 1935


  Min morfars föräldrar Johanna Kristina Persdotter och Nils Christian Jönsson

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 20190317

 

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: