Lindesfält

Lindesfält, Skottorp 1:34

Justus Johansson köpte och byggde.

Augustsson från Ysby

Olof Nilsson från Össjö lämnar över till sonen Ossian

1900-2006 Anna och Ossian Nilsson

2006 Anita Sighagen, Olle Nilsson.
Barn: Peter Sighagen 1973, Tommy Sighagen 1976,
Joakim Nilsson 1979, Mia Torstensson 1987.

 

Släktgård i 3 generationer

 

Uppdaterad 20190115

LÄNKAR

2 hektar Halland

Laholms kommun

Har du några synpunkter på
sidan så är jag tacksam om du
hör av dig, klicka på raden: